Maliye riskli mükellef peşinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemiyle (RADAR) bir yandan riskli mükellefleri tespit ederken, riskli finansal...

Maliye riskli mükellef peşinde
07 Mart 2022 - 17:28

Finansal işlem verilerinden yararlanılarak riskli mükellefleri tespit etmeye yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütülürken, bu kapsamda bankacılık işlem kayıtları kullanılarak kişiler arasında gerçekleşen riskli finansal işlemleri tespit etmeye yönelik RADAR sisteminde model oluşturuldu.

RİSKLİ 264 MÜKELLEF

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporunda, risk bazlı analiz çalışmalarıyla vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele hakkında detaylı bilgi verildi. Sektörel bazlı analiz çalışmalarına yönelik olarak akaryakıt sektöründeki bayiler özelinde risk analizi yapıldı. Yüksek riskli 264 mükellef ilgili kurumlarla paylaşıldı. Sektör oyuncularının tamamını skorlayarak risk haritası çıkartmaya olanak sağlayacak makine öğrenmesi sisteminin oluşturulması amacıyla risk kriterleri belirlendi ve risk senaryoları hazırlandı.

E-ticaret faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirip getirmediğine yönelik analiz çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği halde mükellefiyeti olmayan kişilerin tespiti ve mükellefiyet tesis edilmesi, mükellef olan kişilerin ise beyan bilgilerinde oluşan matrah/vergi farklarının (eksik beyan) tespit edilerek işlem tesis edilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen risk analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucu tespit edilen, sosyal medya üzerinden gelir elden eden ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 3 bin 405 mükellef gereği için ilgili birimlere bildirildi. Sahte belge kullanma ve düzenlemeye yönelik de erken uyarı özelliğine sahip, proaktif bir yapıda, güncel gelişmeleri takip eden, paydaş kurumlarla koordineli, otomasyon sistemine dayalı, yeni ve tek analiz program oluşturuldu. Bu çerçevede yüksek riskli 941 mükellef ilgili birimlere bildirildi. Mükelleflerin, vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, indirim gibi hükümlerinden yararlanma şartlarının yerine getirip getirmediği, diğer vergisel yükümlülüklerine uyup uymadığına yönelik yapılan analiz çalışmalarında da 739 gerçek kişi ve 617 tüzel kişi gereği için ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Sistemi çerçevesinde yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda toplam 19 bin 334 mükellef incelemeye sevk edildi. Risk analiz çalışmalarında bin 585 mükellef analize tabi tutuldu. Çalışmalarda 10 bin 975 risk unsuru değerlendirildi ve inceleme çalışmalarında kullanılmak üzere raporlandı. Daire Başkanlıklarından analiz talebi ile gelen 5 bin 123 mükellef sahte belge düzenleme yönünden analize tabi tutuldu. 2021 yılında 117 adet sahte belge düzenleme organizasyonu tespit edildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum